../ IS  
Útgefið gæðaskjal: Leiðbeiningar
Skjalnúmer: Rklín-645
Útg.dags.: 01/28/2021
Útgáfa: 2.0
2.02.03.02.01 Iohexolclearence

Samheiti:
Hide details for Sýnataka, geymsla og sýnasending Sýnataka, geymsla og sýnasending
Gerð sýnis : Li-heparín-plasma eða sermi
Sýni tekið í serum glas með rauðum tappa með geli (gul miðja) eða í glas með rauðum tappa án gels (svört miðja) lithium heparin glas með grænum tappa með geli (gul miðja)

Sjúklingur má ekki hafa fengið joð t.d. við röngenmælingu síðustu 4 daga frá mælingu.

Magn: 1 ml (min 100 µl)
Geymsla sýnis: Kælir (geymist 5 daga í kæli)/ frystir
Sýnasending: Hraðsending á þurrís
Hide details for Pöntunarkóði í FlexLabPöntunarkóði í FlexLab
Kóði: ANNAÐUT

Beiðni: Iohexolclearence.pdfIohexolclearence.pdf

Beiðni þarf að vera vel útfyllt t.d. skrá tíma hverrar blóðtöku sem eru sex skipti , skrá þyngd, hæð, kreatínin gildi, Cystatin C gildi og GFR sjúklings, hvenær lyf var gefið, nafn þess sem gefur lyf og fl.
Hide details for Heiti tilvísunarannsóknastofu og heimilisfangHeiti tilvísunarannsóknastofu og heimilisfang
Specialkemi Läkemedel vån 3
Skåne labmedicin
Klinikgata 17
22185 Lund SE
Tel: 46 07 767 30000
046 17 3460
Netfang: labmedicin@skane.se
Hide details for HeimildirHeimildir

20210128T104146.pdf20210128T104146.pdf

P- 
Iohexol

Info

Ackrediterad: 
Remiss:Konsult 
Svarsfrekvens:5 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial

PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

RörvolymBlodvolymTillsatsArt. Nr
5 mL3 mLLi-heparin och gel15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Iohexolbelastning utförs på Provtagnings-/Funktionsenheten eller av extern utförare.
Se metodbeskrivning för Pt-Iohexolclearance (funktionsundersökning).
Undersökningen utförs som 1-punkts eller flerpunkts clearance beroende på kroppskonstitution och njurfunktion.

PST-rör, Li-Heparin med gel (plasma, ljusgrön kork) eller SST-gelrör (serum, guldgul kork).
Minsta serum/plasmavolym 100 µL.


Provhantering, förvaring och transport

Om provet inte når laboratoriet provtagningsdagen ska provet centrifugeras i 10 minuter vid 2 200 x g.
Förvara i kyl i avvaktan på transport/analys.
Centrifugerat prov är hållbart 5 dagar i kyl (2 - 8 °C) och 4 år i frys (- 70 °C).

Referensintervall

Iohexol förekommer normalt inte i serum/plasma.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.


Pt- 
Iohexolclearance (funktionsundersökning)

Info

Ackrediterad: 
Remiss:Allmän, Konsult  
Svarsfrekvens:Vardagar 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Utförs efter tidsbeställning på Provtagnings-/Funktionsenheterna nedan.

Remiss sänds till respektive provtagnings-/funktionsenhet som ombesörjer kallelse av patienten.
Aktuellt P-Kreatinin (ej äldre än en månad) alternativt eGFR skall anges på remissen.
För akut funktionsundersökning måste respektive enhet kontaktas per telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Undersökningen utförs som 1-punkts eller flerpunkts clearance beroende på kroppskonstitution och njurfunktion.

Referensintervall

Referensintervall (mL/min per 1,73 kvm kroppsyta)
Barn <2 år: Saknas
Barn 2 - 17 år: 86 - 134
Vuxna 18 - 50 år: 80 - 125
Vuxna 51 - 65 år: 60 - 110
Vuxna >65 år: >60*

* Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min per 1,73 kvm kroppsyta talar för njursjukdom.

Övrig information

Undersökningen görs för att bestämma GFR (glomerulär filtrationshastighet) som ett mått på njurfunktion (relativt GFR; mL/min per 1,73 kvm kroppsyta). Inför läkemedelsdosering används absolut GFR (mL/min) vilket kan räknas fram med hjälp av längd och vikt (www.egfr.se).


Patienten får ej ha genomgått röntgenundersökning med jodhaltigt kontrastmedel 4 dygn före iohexol-undersökningen eller vara överkänslig mot jodhaltiga kontrastmedel. I det senare fallet rekommenderas krom51-EDTA clearance på Bild- och funktionsanalys i Malmö eller Klinisk fysiologi i Kristianstad.
Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Här klickar du för
Arbetsprotokoll

Fróðleikur: There is an increasing demand for accurately measured glomerular filtration rate (GFR). Iohexol serum clearance has become a new gold standard, but it is challenging when GFR is low and 24-hour sampling is required for accurate results.The GFR is the sum of all the filtration rates of the individual nephrons within the kidney and, as such, reflects the number of functioning nephrons.Plasma concentrations of iohexol can be used for measurement of GFR through multiple plasma iohexol determinations following an intravenous bolus injection of iohexol (plasma disappearance).

Ritstjórn

Kristín Sigurgeirsdóttir
Sigrún H Pétursdóttir
Guðmundur Sigþórsson
Ingibjörg Loftsdóttir

Samþykkjendur

Ábyrgðarmaður

Ísleifur Ólafsson

Útgefandi

Sigrún H Pétursdóttir

Upp »


Skjal fyrst lesið þann 12/09/2020 hefur verið lesið 102 sinnum