../ IS  
Útgefið gæðaskjal: Leiðbeiningar
Skjalnúmer: Rklín-291
Útg.dags.: 11/09/2022
Útgáfa: 5.0
2.02.02.01 Amylase fraktionering

Samheiti: Isoamylasi, S-Amylas iso (makro)
Hide details for Sýnataka, geymsla og sýnasending Sýnataka, geymsla og sýnasending
Gerð sýnis : Sermi (þvag)
Sýni tekið í serum glas með rauðum tappa með geli (gul miðja). Litakóði samkvæmt Greiner

Magn: 2 mL (min 0,5ml) (10ml þvag)
Geymsla sýnis: Frystir.
Sýnasending: Hraðsending á þurrís
Hide details for Heiti tilvísunarannsóknastofu og heimilisfangHeiti tilvísunarannsóknastofu og heimilisfang
Labmedicin Klinisk kemi
Jan Waldenströmsgata 14
205 02 MALMÖ, SE
Email: Labmedicin@skane.se
Tel: 040-33 14 20
FAX: 040-33 62 86
Hide details for HeimildirHeimildir
http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/viewAnalys.asp?Nr=945
Info
Provtagningsmaterial
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym
5 mL

Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Ackrediterad:  
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: 1 gång/vecka 

Provtagning

SST-rör 5 mL (guldgul kork). Analysen kan också göras på urin och andra kroppsvätskor. Använd i dessa fall ett 10 mL sterilt plaströr.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2000 x g (rumstemperatur). Serum är hållbart i kyl i en vecka.
Minsta provvolym 300 µL.

Referensintervall

Saliv:
0-18 år 0,0 - 0,8 µkat/L
> 18 år 0,0 - 1,1 µkat/L

Pankreasamylas: Se separat metodbeskrivning för S/P-Pankreasamylas.

Övrig information

Indikationen för analysen är främst misstanke om makroamylasemi. Om elektroforesbilden inger misstanke om makroamylasemi anges det som en kommentar till salivamylassvaret.
Halten av salivamylas skattas genom visuell bedömning.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.


Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-11-12/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet


Klinisk kemi, Labmedicin
Adress

Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt

Telefon040-33 14 20 
Fax040-33 62 86 
E-postLabmedicin@skane.se
Fróðleikur:
Iso-Amylas
Bakgrund, indikation och tolkning
Amylas katalyserar spjälkning av polysackarider och produceras framför allt av pankreas och spottkörtlar, men även i ringa mängd av en del andra organ, t.ex. ovarier, testiklar och fettväv. Normalt bidrar pankreas respektive spottkörtlarna med 50 % vardera av den totala amylasaktiviteten i blodet [1]. P/S-Pankreasamylas mäter specifikt aktiviteten som pankreasamylaset bidrar med. Förhöjd nivå av detta kan t.ex. ses vid akuta sjukdomar i pankreas såsom pankreatit, men även vid s.k. makroamylasemi. Vid makroamylasemi bildas ett komplex mellan amylas och något annat plasmaprotein, vanligen ett immunoglobulin. Komplexbildningen medför att den renala eliminationen reduceras och en nivå upp till tio gånger normalnivå kan erhållas i blodet [2].
Isoamylas-analysen innebär att halten av pankreasamylas bestäms med separat specifik assay (se metodbeskrivning P-Pankreasamylas) och att serum sedan appliceras på en agarosgel för separation av pankreas- och salivamylas med hjälp av elektrofores [3]. Isoamylas-analysen kan vara av värde vid misstanke om makroamylasemi då agarosgelelektroforesmönstret kan ge stöd för detta tillstånd. Isoamlyas-analysen kan också grovt skatta salivamylasaktiviteten i blodet och vara till hjälp vid misstanke om exempelvis parotit eller malignitet i spottkörtlarna.
Analysprincip
Amylas i serum kan uppdelas i isoenzymer, härstammande från spottkörtlar resp pankreas. Vid analysen separeras isoenzymerna i agarosgelen, varefter de påvisas genom inkubation med en kommersiellt tillgänglig, färgad stärkelsepolymer (Phadebas Amylas Test). Resultatet bedöms visuellt.
Referensintervall
S-Salivamylas  1 μkat/L
Pancreasamylas: Se separat metodbeskrivning för S/P-Pancreasamylas.


Ritstjórn

Ingibjörg Loftsdóttir
Sigrún H Pétursdóttir
Guðmundur Sigþórsson
Kristín Sigurgeirsdóttir

Samþykkjendur

Ábyrgðarmaður

Ísleifur Ólafsson

Útgefandi

Sigrún H Pétursdóttir

Upp »


Skjal fyrst lesið þann 02/09/2015 hefur verið lesið 999 sinnum