../ IS  
Útgefið gæðaskjal: Leiðbeiningar
Skjalnúmer: Rklín-533
Útg.dags.: 02/12/2019
Útgáfa: 2.0
2.02.03.02.01 Ghrelin

Samheiti:
Hide details for Sýnataka, geymsla og sýnasending Sýnataka, geymsla og sýnasending
Gerð sýnis : EDTA-plasma
Sýni tekið í glas með fjólubláum tappa án gels (svört miðja) . Litakóði samkvæmt Greiner

Mæling hætt hja Karolinska vegna lítils eftirspurnar og er aðeins mælt í viðurkenndum rannsóknar verkefnum á Klinisk kemi Akademiska Sjukhuset Uppsala. Hafa samband forskningsprojekt.al@akademiska.se

Mælt ásamt S-Leptin og S-Andiponektin.


Sýni skilið strax og fryst.

Magn: 1-2 ml plasma
Geymsla sýnis: Frystir
Sýnasending: Hraðsending á þurrís
Hide details for Heiti tilvísunarannsóknastofu og heimilisfangHeiti tilvísunarannsóknastofu og heimilisfang

Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

Tel: 018-611 42 05

Forskningsprojekt/kliniska studier
Måndag - fredag 8 - 16.
Kontakt via e-post:
forskningsprojekt.al@akademiska.se
Läs mer på sidan om
forskningsprojekt/kliniska studier 

Hide details for HeimildirHeimildir
http://www.labhandbok.se/

Ändrad: 2017-03-23 P-  Ghrelin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
 
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: OBS! Forskningsprov
Kontakt ska tas med Forskningsansvarig BMA
E-post: forskningsprojekt.al@akademiska.se före projektstart!
Se vår webbsida för
forskningsprojekt/kliniska studier.
Prov analyseras endast i godkända forskningsprojekt.

Provtagning

Fasteprov rekommenderas.

Provhantering

Prov ska vara lab tillhanda inom 30 minuter.

OBS!
Om transporten inte når analyserande lab inom 30 minuter måste provet kylcentrifugeras, plasma avskiljas och frysas.
Kylcentrifugera
provet snarast, plasma ska vara infryst inom 1 timme efter provtagning.
Plasma pipetteras (sugs av), lämna minst en centimeter till blodkropparna.
Överför plasman till ett plaströr (sekundärrör).
Frys plasma i <-15°C.

Provskickning/transport
:
Om transporten når analyserande lab inom 30 minuter skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 30 minuter måste provet beredas och skickas fryst se ovan under
provhantering.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Prov analyseras endast i godkända forskningsprojekt.  
Metod:   ELISA  
Ansvarig läkare : Mats Gåfvels  
Tolkning: Ghrelin kan mätas vid metabola utredningar med fokus på störningar i aptitregleringen inklusive obesitas och svälttillstånd.

Ghrelin är ett hormon som huvudsakligen produceras av epitelceller i fundusdelen av magsäcken.
Även placenta, njurar, hypofysen och hypotalamus frisätter mindre mängder.
Ghrelin syntetiseras i form av ett preprohormon som klyvs till ett fragment bestående av 28 aminosyror.
Denna peptid aktiveras genom bindning till octanoylsyra.
En annan produkt som uppstår vid klyvningen av preprohormonet är obestatin, vars funktioner ännu ej är utredda.

Funktionen av det från magsäcken frisatta ghrelinet är att stimulera aptiten och påskynda magsäcktömningen.
Höga nivåer av ghrelin i plasma ses vid fasta.
Efter måltid sjunker koncentrationen snabbt.
Överviktiga människor har lägre nivåer av ghrelin jämfört med normalviktiga, medan patienter med anorexia nervosa har höga nivåer.
Viktnedgång hos feta, och viktuppgång hos anorektiska patienter normaliserar P-Ghrelin.
Huruvida förändringarna av ghrelinkoncentrationen är primär eller sekundär till avvikelser i kroppsvikt är fortfarande oklart.
Vid Prader-Willi syndromet ses dock betydligt högre nivåer av ghrelin jämfört med andra former av obesitas, varför man misstänker att ghrelin i detta fall är en viktig komponent i patogenesen.
Leptin och PYY är exempel på andra hormoner som ingår i aptitregleringen, och som har motsatt funktion till Ghrelin.

Sömnbrist ger upphov till ökad ghrelinproduktion som i sin tur stimulerar aptiten.
Detta kan eventuellt förklara kopplingen mellan sömnbrist och fetma.  

 <--tillbaka  
 
Fróðleikur:







Ritstjórn

Ingibjörg Loftsdóttir
Sigrún H Pétursdóttir
Guðmundur Sigþórsson
Kristín Sigurgeirsdóttir

Samþykkjendur

Ábyrgðarmaður

Ísleifur Ólafsson

Útgefandi

Sigrún H Pétursdóttir

Upp »


Skjal fyrst lesið þann 10/16/2016 hefur verið lesið 434 sinnum